محصولات  پریفرم

پریفرم 23.5 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 12000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 23.6

ارتفاع پریفرم: 106 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 810gr - 900ml

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

img

پریفرم 32.5 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: 9000 عدد

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : 32.6

ارتفاع پریفرم: 125.5 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : 1350g - 1500ml

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

img

پریفرم 26 گرم دهانه کوتاه

نوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: ؟

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : ؟

ارتفاع پریفرم: 111 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : ؟

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

تولید این محصول به زودی انجام میگردد

img