پریفرم 26 گرم دهانه کوتاهنوع رزین: PET

نوع بسته بندی: نایلون داخل کیسه جامبو

تعداد در بسته: ؟

آب بندی : آب بند

وزن پریفرم : ؟

ارتفاع پریفرم: 111 میلیمتر

نوع دهانه : 28 میلیمتر دهانه کوتاه –Short Neck

محتوای مناسب : ؟

موارد استفاده : آب معدنی و روغن مایع

تولید این محصول به زودی انجام میگردد